školní rok: 2019/2020 kód: A 19

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Jana Línková
Odborný garant kola: Mgr. Libuše Němcová
Místo konání: DDM Beta Štolbova ul. Pardubice
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ 72051159
Termín přihlášek: 07.02.2020
Termín konání: 26.02.2020

  

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka) • pastelky (minimálně 5 barev) • trojúhelník nebo pravítko • kalkulačka (ne v mobilním telefonu) • čistý papír na výpočty


-pro část 1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s. • Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

-pro část 2) písemný test geografických znalostí:

není přípustné používat jakýkoli atlas

-pro část 3) praktická část je možné používat: 

stejné atlasy jako pro část 1) práce s atlasem, pokud je tomu tak uvedeno v zadání dané části

 

Pozvánku najdete v příloze.

 

Jízdné účastníkům soutěže uhradí vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

 

V příloze najdete i informace k Mapové soutěži - pro zájemce ze všech věkových kategorií.

 

Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného celkového počtu bodů, rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů z 3) praktické části. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 1) práce s atlasem. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet bodů z 2) písemného testu geografických znalostí. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy z 2) písemného testu geografických znalostí. 

Přiložené soubory

propozice (270.44 KB)
pokyny (31.00 KB)
Mapová soutěž (128.18 KB)
Pozvánka (38.50 KB)

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Vykydal Marek
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
2.
postup
Hybeš Michal
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
3.
postup
Kvapil Tomáš
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
4. Kavička Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5. Víšková Veronika
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
6. Kratochvíl Jiří
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
7. Kozák Stanislav
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
8. Lebiš Libor
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
9. Marek Martin
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
10. Dvořáček Šimon
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
Logo Pardubického kraje