školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Mzyková Michaela, Bc.
Odborný garant kola: Křišťanová Soňa Mgr.
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín konání: 15.01.2019

Zadání včetně návodných úloh je k dispozici na mo.webcentrum.muni.cz

Neveřejné zadání školního kola je k dispozici pro přihlášené školy. Řešení školního kola - klauzurní část bude 11. 12. po 14. hodině zveřejněno na oficiálních stránkách MO.

Školní kolo se koná 11. 12. 2018 v dopoledních hodinách. 

Do krajského kola postupuje žák, který obdržel ve školním kole nejméně 10 bodů a bude přihlášen ve školním kole. Jeho práce ze školního kola bude zaslána do 4. 1. 2019 na Gymnázium, Dašická odbornému garantovi. Po obdržení práce ze školního kola rozhodne odborný garant o postupu a žák bude zapsán na listinu postupujících do krajského kola.

Pozvánka do krajského kola již zasílána na jednotlivé školy nebude.

Krajské kolo se koná 15. 1. 2019 od 9, 00 hod na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083.

mo.webcentrum.muni.cz

 Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

 

 

 

 

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje