školní rok: 2015/2016 kód: A2

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: Mgr. Josef Holický
Místo konání: ZŠ Josefa Ressla Pardubice
Termín přihlášek: 16.03.2016
Termín konání: 23.03.2016
Prezence: 8:30

Mgr. Josef Holický, e-mail: jhkantor@centrum.cz; tel.608 564 027

web fyzikální olympiády

Okresní kolo 57. ročníku fyzikální olympiády kategorie E, F se uskuteční ve středu 23. března  2016 na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258.  Na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 se dostanete od nádraží ČD místní dopravou autobusem č. 6 nebo č. 10 (výstupní stanice Dukla náměstí).

Zahájení soutěže je v 9.00 hod. Soutěžící si přinesou běžné psací a rýsovací potřeby, tabulky a  kalkulačky . Použití mobilních telefonů není dovoleno. Stravování zajištěno v okresním kole není. Zařiďte příjezd účastníků tak, aby soutěž mohla v 9.00 hod začít.

Jízdné bude soutěžícím proplaceno na základě jednosměrné jízdenky před zahájením soutěže, popř. vysílající škola vystaví fakturu organizátorovi soutěže DDM ALFA Pardubice, Družby 334, 530 09 Pardubice - Polabiny III. s uvedením názvu soutěže, termínu konání a příjmení účastníků.

      

Z rozhodnutí krajského výboru fyzikální olympiády a na základě výsledků školních kol FO do okresního kola FO kategorie E, F postupují všichni žáci, kteří byli nominováni do 16. března2016.

Do krajského kola postupují všichni soutěžící z okresních kol, kteří získali více než 17 bodů včetně. Ze dvou úloh okresního kola museli získat minimálně 5.bodů.

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Nejezchleb Lukáš
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2.
postup
Filip Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3.
postup
Nerad Matouš
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
4.
postup
JOUKL Jakub
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
5.
postup
Prokop Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
6.
postup
Havlíček Dalibor
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
7.
postup
Neradová Sylva
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
8.
postup
Vinklárek Jakub
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
9.
postup
Formánek Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
10.
postup
JOUKL Martin
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
11.
postup
Čičmancová Jitka
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
12.
postup
Vojtíšková Viktorie
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
13. Cach Ondřej
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
14. Vlasák Stanislav
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
15. Vykydal Marek
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
16. Křen Jakub
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
17. Koreček Václav
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
18. Dostálová Anna
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
19. Král Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
20. Sakař Jakub
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
21. Novotný Lukáš
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
22. Erben Daniel
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
23. Bachorík Jakub
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
24. Brandejská Simona
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
25. Dvořák Jakub
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
26. Kadavá Kateřina
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
27. Jagob Johannes
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
28. Fričlová Kateřina
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
29. Konečná Zuzana
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
30. Vacek Jaroslav
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
31. Šípová Eliška
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
Logo Pardubického kraje