školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce ruském

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Ruský jazyk: ZŠ – Š (2/2017), K (3/2017)

SŠ I, II, III – Š (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)

www.talentovani.cz

Na přípravě odborné části Soutěže v jazyce ruském v Pardubickém kraji se od školního roku 2016-2017 podílí Univerzita Hradec Králové (Mgr. Miroslav Půža, Ph.D., odborný asistent, Katedra ruského jazyka a literatury)

Logo Pardubického kraje