školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce anglickém

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Anglický jazyk:

ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)

ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

G I. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)

G II. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2017),  K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)

www.talentovani.cz

Na přípravě odborné části Soutěže v jazyce anglickém v Pardubickém kraji se od školního roku 2016-2017 podílí Univerzita Hradec Králové (PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D., odborná asistentka, Katedra anglického jazyka a literatury)

Logo Pardubického kraje