školní rok: 2016/2017 kód: A16

Evropa ve škole

Hlavní koordinátor: Ing. Zora Hrabaňová
Typ soutěže: umělecké

(26. ročník)výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku

MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – Š (do 28. 2. 2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (6/2017, Český Krumlov)

www.nidv.cz

VÝTVARNÍCI (VV)

1. kategorie: 4 – 8 let
2. kategorie: 9 – 12 let
3. kategorie: 13 – 16 let
4. kategorie: 17 – 21 let

LITERÁTI (L)

1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 12 – 14 let (6. – 8. ročník ZŠ +
příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné
ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ
4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)

 

Logo Pardubického kraje