školní rok: 2021/2022 kód: A 3

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

Dějepisná olympiáda (51. ročník) – Dějepisná olympiáda je znalostní soutěž jednotlivců, určená
pro žáky ZŠ a SŠ. Probíhá ve dvou kategoriích, které respektují věk žáků a několika soutěžních kolech.
Okresní kola: březen 2022
Krajská kola: duben 2022
Ústřední kolo: květen 2022


Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné
nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,
https://talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

Logo Pardubického kraje