školní rok: 2019/2020 kód: A 18

Turnaj mladých fyziků

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 18) Turnaj mladých fyziků (33. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků SŠ v řešení otevřených fyzikálních úloh

Š (do 31. 1. 2020), R (16. nebo 17. 3. 2020), Ú (15. - 17. 4. 2020, Opava)

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie Ú, mezinárodní), bodová skupina 1.

Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf

SOUTĚŽ SE V SYSTÉMU NEEVIDUJE

Logo Pardubického kraje