školní rok: 2018/2019 kód: A 27

Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

A 27) Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu (52. ročník) – soutěž ve sborovém zpěvu

kategorie A - komorní sbory (do 21 členů), kategorie B - velké sbory (od 22 členů); O (do 28. 2. 2019), K (do 31. 3. 2019), Ú (3.-5. 5. 2019, ZUŠ B. Smetany Litomyšl)

Kontaktní adresa: Mgr. Markéta Hegrová, Ph.D., Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl, Rektora Stříteského 194, 570 01 Litomyšl, tel. 461 612 628, e-mail: reditelka@zuslitomysl.cz, www.zuslitomysl.cz; www.soutezezus.cz

Logo Pardubického kraje