Typ soutěže: umělecké

A 26) Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ v literátně dramatickém oboru (52. ročník) – kolektivní projev dramatický, přednesový, loutkářský a pantomima

kategorie: I. – VIII. dle věku 7 – 19 let

Kontaktní adresa: Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov, tel. 476 752 531, 602 832 151,

e-mail: reditel@zuslitvinov.cz, http://zuslitvinov.cz

Logo Pardubického kraje