Typ soutěže: umělecké

A 22) Soutěž žáků ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (52. ročník) – soutěž komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

O (2/2019), K (do 10. 4. 2019), Ú (17. 5. – 19. 5. 2019), ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec; 12 kategorií podle věku a nástrojového obsazení

Kontaktní adresa: MgA. Vojtěch Maděryč, Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II., Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 361 909, 775 244 912, e-mail: maderyc@zus-jhradec.cz;

Logo Pardubického kraje