školní rok: 2018/2019 kód: A 21

Skladatelská soutěž žáků ZUŠ

kategorie:

Typ soutěže: umělecké

A 21) Skladatelská soutěž žáků ZUŠ (9. ročník) – skladatelská soutěž

4 kategorie – dle věku

1. kolo do 30. 11. 2018, vyhlášení výsledků 1. kola soutěže do 28. 2. 2019, realizace 1. kola korespondenčně; 2. kolo ve dnech 5. až 7. 6. 2019 v Hradec nad Moravicí

Kontaktní adresa: MgA. Robert Mimra, Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556, Školní 556/1, 290 01 Poděbrady, tel. 604 170 749, 604 170 749,

e-mail: robert.mimra@volny.cz, http://www.gmhs.cz/

Logo Pardubického kraje