školní rok: 2018/2019 kód: B 34

Evropa ve škole

Typ soutěže: umělecké

28. ročník – soutěž ve výtvarném a literárním oboru - 4 kategorie dle věku žáka

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ,SVČ... - Š (do 28. 2. 2019), K (do 18. 4. 2019), Ú (6/2019)

Kontaktní adresa: Mgr.Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222122215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

 

VÝTVARNÍCI (VV)

1. kategorie: 4 – 8 let
2. kategorie: 9 – 12 let
3. kategorie: 13 – 16 let
4. kategorie: 17 – 21 let

LITERÁTI (L)

1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 12 – 14 let (6. – 8. ročník ZŠ +
příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné
ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ
4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)

Logo Pardubického kraje