školní rok: 2017/2018 kód: A5

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

 

A 5) Soutěže v cizích jazycích (49. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Latinský jazyk: SŠ A, B – Š (1/2018), zemské kolo (2 – 3/2018), Ú (4/2018, Praha)

 

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215; e-mail:steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz  NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz

Organizátoři školních kol zašlou informace o počtu soutěžících ve škole, přihlášky postupujících studentů a výsledkové listiny školních kol organizátorům zemských kol do jednoho týdne po uskutečnění soutěže.

Z krajů Praha, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Pardubického a Královéhradeckého na adresu:

Dům dětí a mládeže, Ing. Jaroslav Bastl, Štefánikova 11, 150 00 Praha 5.

 

Logo Pardubického kraje