školní rok: 2017/2018 kód: A11

Astronomická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 11) Astronomická olympiáda (15. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy: AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)

AB: Š (18. 9. – 22. 12. 2017), K (do 18. 1. 2018), Ú (21. 3. – 23. 3. 2018)

CD: Š (18. 9. – 21. 12. 2017), K (do 23. 3. 2018), Ú (9. 5. – 11. 5. 2018)

EF, GH: Š (18. 9. – 22. 12. 2017), K (23. 3. 2018), Ú (17. 5. – 19. 5. 2018)

Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz www.olympiada.astro.cz

 

 

Logo Pardubického kraje