školní rok: 2017/2018 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 1) Matematická olympiáda (67. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až Z9

pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P

ZŠ Z5 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018)

ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (do 28. 3. 2018), O (17. 4. 2018)

ZŠ Z9 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018), K (27. 3. 2018)

SŠ A – Š (12. 12. 2017), K (16. 1. 2018), Ú (18. – 21. 3. 2018)

SŠ B a C – Š (30. 1. 2018), K (10. 4. 2018)

SŠ P – Š (do 15. 11. 2017, K (23. 1. 2018), Ú (21. 3. – 24. 3. 2018)

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, http://www.matematickaolympiada.cz , www.jcmf.cz

Logo Pardubického kraje