školní rok: 2017/2018 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 1) Matematická olympiáda (67. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až Z9

pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P

INFORMACE Z5 - Z9

Vážené kolegyně a kolegové,

letošní, již 67. ročník matematické olympiády se začíná rozjíždět a my přicházíme opět s důležitými informacemi, které se týkají pardubického kraje a jeho čtyř okresů.

Na stránkách MO jsou uveřejněna zadání domácího kola, která nabízíme i zde, na portále soutěží. Touto cestou pro vás máme připravena i autorská řešení a orientační návrh bodování za jednotlivé úlohy (ten bude zveřejněn koncem října, právě se na něm pracuje).

Již v loňském ročníku jsme zavedli v našem kraji šestibodové hodnocení jednotlivých úloh i ve školním kole tak, jak se bodují kola okresní a krajské. Toto hodnocení je důležité pro určování pořadí řešitelů v případě rovnosti bodů ve vyšší soutěži. Dodržujte, prosím, požadované bodování a u každého nominovaného žáka vyplňte bodový zisk za jednotlivé úlohy do systému.

Nominovat můžete pouze úspěšné řešitele, tedy žáky, kteří získají minimálně 50% bodového zisku, což je 18 bodů. Výsledné pořadí žáků ve školním kole pak stanovte podle pokynů k bodování (též přiloženo).

Okresní garant převezme nejúspěšnější řešitele (nemusí to být všichni nominovaní žáci) do okresního kola podle podmínek stanovených garantem. O postupujících i o stanovených podmínkách se opět dočtete v Informačních systému soutěží a olympiád (ISSO) po uzavření školního kola. Obdobně se tak děje při postupu do krajského kola Z9.

Práce postupujících uschovejte po dobu jednoho roku pro případ nějaké nejasnosti.

Upozorňujeme, že pozvánka s pokyny k postupu bude umístěna na stránkách ISSO a nebude se již speciálně rozesílat.

Při nedodržení stanovených podmínek bodování bohužel nebude možné postup žáků následně a dodatečně řešit. Do vyššího kola soutěže též není možné poslat náhradníka.

V případě jakýchkoli dotazů mne kdykoli kontaktujte na adrese j.pliskova@zsjres.cz .

Přeji spoustu úspěšných řešitelů a příjemný pocit z naší práce.

 

                                                                           Mgr. Jana Plíšková

                                                                           krajský garant MO kat. Z

V Pardubicích 15. října 2017   

 

ZŠ Z5 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018)

ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (do 28. 3. 2018), O (17. 4. 2018)

ZŠ Z9 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018), K (27. 3. 2018)

SŠ A – Š (12. 12. 2017), K (16. 1. 2018), Ú (18. – 21. 3. 2018)

SŠ B a C – Š (30. 1. 2018), K (10. 4. 2018)

SŠ P – Š (do 15. 11. 2017, K (23. 1. 2018), Ú (21. 3. – 24. 3. 2018)

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, http://www.matematickaolympiada.cz , www.jcmf.cz

 

Logo Pardubického kraje