školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

 

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Latinský jazyk: SŠ A, B – Š (1/2017), zemské kolo (2 – 3/2017), Ú (4/2017, Praha)

Organizátoři školních kol zašlou informace o počtu soutěžících ve škole, přihlášky postupujících studentů a výsledkové listiny školních kol organizátorům zemských kol do jednoho týdne po uskutečnění soutěže.

Z krajů Praha, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Pardubického a Královéhradeckého na adresu:

Dům dětí a mládeže, Ing. Jaroslav Bastl, Štefánikova 11, 150 00 Praha 5.

www.talentovani.cz

Logo Pardubického kraje