školní rok: 2016/2017 kód: A11

Astronomická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 11) Astronomická olympiáda (14. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy: AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)

AB: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (16. 11. – 20. 1. 2017), Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)

CD: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (11. 5. – 12. 5. 2017)

EF, GH: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (19. 5. 2017)

Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, www.olympiada.astro.cz

Web: http://olympiada.astro.cz

Organizační řád: http://olympiada.astro.cz/download/OR_AO_2012.pdf

 

 

Logo Pardubického kraje