školní rok: 2018/2019 kód: A 12

Soutěž v anglickém jazyce

Pardubice

Stav: nominace
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Mzyková Michaela, Bc.
Odborný garant kola: Mgr. Bílková Jana
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín přihlášek: 14.01.2019
Termín konání: 28.01.2019
Prezence: 8:00 - 8:30

 

Dle sdělení NIDV (Ing. J. Ševcová) podle nových propozic a OŘ platí: Kategorie III. A - je určena pouze žákům 1. až 3. ročníků gymnázií (pro žáky 1. až 3. ročníků středních odborných škol je určena kategorie III. C).

Dle postupového klíče ze školního do okresního kola postupují 3 nejúspěšnější soutěžící u škol s počtem žáků 200 a více (v 1. - 3. ročníku). U škol s nižším počtem postupují 2 nejúspěšnější soutěžící. 

Dle sdělení NIDV (Ing. J. Ševcová) podle nových propozic a OŘ platí pro všechny kraje, že bilingvní žáci jsou vyloučeni z kategorie III.B. Do této kategorie se budou zařazovat pouze žáci splňující kritéria:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě,

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.

Pokud žák nesplňuje kritéria pro kategorii III.B, tak je automaticky v III.A (když se jedná o 4-letou SŠ).

Registrace do soutěže 8.00 - 8.30. Prosíme o dochvilnost. Zahájení soutěže v 8:30.

Soutěžící pod 18 let může v průběhu soutěže opustit budovu jen pod dozorem pedagoga, nebo musí organizátorovi  předat písemný souhlas  s podpisem zákonného zástupce.

Spojení: ze zastávky "Autobusové nádraží" trolejbusem linka 2,13 nebo autobusem linka 12, vystoupit na zastávce "U Kostelíčka". Poté pokračovat ve směru jízdy trolejbusu pěšky, kolem budovy "Kostelíčka" a Sportovního gymnázia (po pravici chodce). Budova Gymnázia Dašická 1083, Pardubice se nachází za malým parkovištěm.

GPS: 50°2’10.122″N, 15°47’23.024″E  (50.036223 N,15.789579 E), ukázat na mapě

 

telefon: 728 972 658

email: bilkova.jana@gypce.cz

Těšíme se na setkání a přejeme v soutěži hodně úspěchů.

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Le Thi Thanh Mai
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2.
postup
Bartošek Martin
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
3.
postup
Zierisová Tereza
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
4. Král Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5. Vítková Alžběta
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
6. Novotná Magdalena
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
7. Vaníček Jan
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
8. Žihlo Martin
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
9. Vohralíková Patricie
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
10. Krejčík Lukáš
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
11. Kazdová Adéla
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
12. Šidlichovský Jan
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Logo Pardubického kraje