školní rok: 2018/2019 kód: A 12

Soutěž v anglickém jazyce

Pardubice

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Mzyková Michaela, Bc.
Odborný garant kola: Mgr. Bílková Jana
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín přihlášek: 14.01.2019
Termín konání: 28.01.2019
Prezence: 8:00 - 8:30

Termín konání: do 28.2.2019

Dle postupového klíče ze školního do okresního kola postupují 2 nejúspěšnější soutěžící u škol s počtem žáků 200 a více (v 1. - 3. ročníku). U škol s nižším počtem postupuje POUZE 1 nejúspěšnější soutěžící. 

Dle sdělení NIDV (Ing. J. Ševcová) podle nových propozic a OŘ platí pro všechny kraje, že bilingvní žáci jsou vyloučeni z kategorie III.B. Do této kategorie se budou zařazovat pouze žáci splňující kritéria:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě,

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.

Pokud žák nesplňuje kritéria pro kategorii III.B, tak je automaticky v III.A (když se jedná o 4-letou SŠ).

Registrace do soutěže 8.00 - 8.30. Prosíme o dochvilnost. Zahájení soutěže v 8:30.

Soutěžící pod 18 let může v průběhu soutěže opustit budovu jen pod dozorem pedagoga, nebo musí organizátorovi  předat písemný souhlas  s podpisem zákonného zástupce.

Spojení: ze zastávky "Autobusové nádraží" trolejbusem linka 2,13 nebo autobusem linka 12, vystoupit na zastávce "U Kostelíčka". Poté pokračovat ve směru jízdy trolejbusu pěšky, kolem budovy "Kostelíčka" a Sportovního gymnázia (po pravici chodce). Budova Gymnázia Dašická 1083, Pardubice se nachází za malým parkovištěm.

GPS: 50°2’10.122″N, 15°47’23.024″E  (50.036223 N,15.789579 E), ukázat na mapě

 

telefon: 728 972 658

email: bilkova.jana@gypce.cz

Těšíme se na setkání a přejeme v soutěži hodně úspěchů.

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje