školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Mzyková Michaela, Bc.
Odborný garant kola: Křišťanová Soňa Mgr.
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín konání: 22.01.2019

Veškeré informace k zadání a termínům jsou dány na stránkách: mo.webcentrum.muni.cz

Termín uzavření školního kola: 15. 11. 2018

Do krajského kola postupují úspěšní řešitelé domácího kola daní centrálními opravovateli pod vedením T. Topfera. Odborný garant krajského kola rozešle v prosinci seznam těchto studentů školám a dané školy je přihlásí v rámci školního kola.

Krajské kolo se koná 22. 1. 2019 od 9 hod na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083.

 

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje