školní rok: 2018/2019 kód: A 4

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Ústí nad Orlicí

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Mgr. Dana Dostálková
Odborný garant kola: Mgr. Dana Dostálková
Místo konání: DDM Duha Ústí nad Orlicí
Termín přihlášek: 20.12.2018
Termín konání: 16.01.2019
Prezence: 7:30 - 8:30

Doporučená literatura pro 47. ročník DEO:

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

                      se schválenou doložkou MŠMT

okresní kolo:  AUGUSTA, P. a HONZÁK, F., 1992. Československo 1918-1938.

                          Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00311-2

                         + literatura předchozího kola                                                             

Přiložené soubory

Propozice (62.25 KB)

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje