školní rok: 2018/2019 kód: A 4

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Jana Línková
Odborný garant kola: Mgr. Zuzana Vlasáková
Místo konání: DDM BETA - přísálí ABC klubu, Štolbova ul., Pardubice
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ 72051159
Termín přihlášek: 17.12.2018
Termín konání: 16.01.2019
Prezence: 8,30 - 9,00

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií

a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

 

 

Hranice pro postup do okresního kola byla .... bodů, vítěz školního kola postupuje vždy,

za školu pak maximálně 3 soutěžící.

Seznam postupujících do okresního kola najdete po uzávěrce pod žlutým pruhem dole.

 

 

Výsledné pořadí (umístění) v okresním kole najdete 2. den po konání okresního kola pod žlutým pruhem dole, úspěšným řešitelem je ten, kdo získal nejméně ... bodů.

 

 

Doplňující info k okresnímu, krajskému i celostátnímu kolu najdete na:

http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

 

 

Přiložené soubory

propozice (219.48 KB)
pokyny (19.54 KB)

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje