školní rok: 2018/2019 kód: A 5

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Mzyková Michaela, Bc.
Odborný garant kola: Vícha Vladimír RNDr.
Místo konání: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Termín přihlášek: 15.01.2019
Termín konání: 23.01.2019
Prezence: 9:00

Zadání domácího kola kategorie A najdete zde: https://souteze.ccvpardubice.cz/kategorie/753/priloha/517/

Domácí kolo musí žáci odevzdat do 11.1.2019 Termín pro přihlášení postupujících do Informačního systému je 15.1.2019. Termín pro doručení opravených úloh předsedovi krajské komise V. Víchovi na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 je 16.1.2019.

Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže či přehlídky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce. Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže či přehlídky.

Přiložené soubory

FO_A_zadani (323.53 KB)

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje