školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: Mgr. Jana Plíšková
Místo konání: Základní škola Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
Termín přihlášek: 15.01.2019
Termín konání: 30.01.2019
Prezence: 8:30 hod., předpokládaný čas ukončení soutěže: 10:30 hod.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení!

Pokud jste si stáhli zadání ze stránek MO již v dřívější době, upozorňuji na změnu.

Bylo nutné udělat dva zásahy do zadání, a to upřesnění v úloze Z6 – I – 3

a podstatný dodatek v úloze Z9 – I – 3, bez kterého by úloha neměla jednoznačnou odpověď.

                                                                     Jana Plíšková

 

OK MO všech kategorií Z se koná na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258.

 Postupový klíč do OK MO Z5 - .......... bodů a výše

 

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje