školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

Ústí nad Orlicí

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Ďurišová Alena Mgr.
Odborný garant kola: Johnová Ludmila RNDr.
Místo konání: ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Termín přihlášek: 15.01.2019
Termín konání: 30.01.2019
Prezence: 8:00 - 8:30 hodin

 

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení !

Pokud jste si stáhli zadání ŠK MO již v dřívější době, upozorňuji na změnu:

Bylo nutné udělat 2 zásahy do zadání, a to upřesnění v úloze Z6-I-3 a podstatný dodatek  v úloze Z9-I-3, bez kterého by úloha neměla jednoznačnou odpověď.

S přihlédnutím k uvedeným změnám bylo dne 19.11.2018 zde vloženo již upravené zadání jednotlivých kategorií.

Okresní garant převezme pouze úspěšné žáky ze školních kol v této kategorii, kteří získajíí požadovaný počet bodů (minimálně 50% bodového zisku, což je 18 bodů).

Seznam vybraných postupujících do OK najdete v prezenční listině na tomto portálu, kde budou i další potřebné informace.

PÍSEMNÁ POZVÁNKA JIŽ NEBUDE DĚTEM ANI ŠKOLE ROZESÍLÁNA.

Odměny a diplomy pro první 3 nejlepší soutěžící budou po vyhodnocení odbornou porotou (cca 7 dní po konání okresního kola) připraveny v kanceláři DDM Duha Ústí nad Orlicí a školy si je mohou vyzvednout do 1 měsíce po zveřejnění výsledků.

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje