školní rok: 2018/2019 kód: A 9

Olympiáda v českém jazyce

kategorie:

Svitavy

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Waltová Lenka
Místo konání: ZŠ nám. Míru 73, Svitavy
Organizátor kola: Středisko volného času Svitavy, IČ 72087145
Termín přihlášek: 17.01.2019
Termín konání: 29.01.2019

Úhrada jízdného:  

Soutěžícím, pedagogickému dozoru a porotě, ve výši jízdného hromadného dopravního prostředku. Cestovné bude vyplaceno na základě faktury vystavené vaší školou.

Ceny: 

První tři nejlepší soutěžící, kteří se stanou úspěšnými řešiteli, okr. kola získávají diplom a cenu

 

Pedagogický doprovod:

- soutěžící doprovází osoba starší 18 let

- psací potřeby, přezůvky         

Přiložené soubory

Pokyny ČJ.pdf (304.65 KB)

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje