školní rok: 2018/2019 kód: A 4

Dějepisná olympiáda

kategorie:

Svitavy

Stav: v přípravě
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Najbert Jaroslav Mgr.
Odborný garant kola: Pavlišová Ivana PhDr.
Místo konání: Gymnázium, OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Svitavy
Termín přihlášek: 20.12.2018
Termín konání: 16.01.2019
Prezence: 7. 45 - 8. 30

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“

 Doporučená literatura

školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia od různých nakladatelství se schválenou  

                    doložkou MŠMT

okresní kolo:  LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době baroka. 1994. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00066-0

                       LNĚNIČKOVÁ, J. České země v době obrození. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00375-9

                       EFMERTOVÁ, M., C. České země 1848-1918. 1995. Praha: Albatros. ISBN: 80-00-00323-6

                       + literatura předchozího kola                                                               

                                                 

Přiložené soubory

Soutěžící

Jméno
Logo Pardubického kraje