školní rok: 2018/2019 kód: A 9

Olympiáda v českém jazyce

kategorie:

Chrudim

Stav: vyúčtování
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Ing. Lenka Sedláková
Odborný garant kola: Ing. Lenka Sedláková
Místo konání: DDM Chrudim
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže Chrudim, IČ 72084553
Termín přihlášek: 18.01.2019
Termín konání: 28.01.2019
Prezence: 8.00

Přiložené soubory

Propozice (61.30 KB)
Pozvánka (134.50 KB)

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Nováková Zdeňka
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
2.
postup
Kolmannová Barbora
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
3.
postup
Imlaufová Tereza
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
4. Rychtecká Eliška
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
5. Malinská Petra
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
6. Andrejchová Anna
Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
7. Kropáčková Michaela
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
8. Svobodová Denisa
Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
9. Halámková Markéta
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
10. Tesařová Veronika
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
11. Pekařová Tereza
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
12. Voříšek Tomáš
Střední průmyslová škola Chrudim
13. Hanzl Tomáš
Střední průmyslová škola Chrudim
14. Šuba Samuel
Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
15. Oravský Tomáš
Střední průmyslová škola Chrudim
16. Cibulka Michal
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
17. Brokeš Martin
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Logo Pardubického kraje