školní rok: 2018/2019 kód: A 13

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ A1

určená žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 27.03.2019 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, Pardubice 53003
Logo Pardubického kraje