školní rok: 2018/2019 kód: A 14

Soutěž v jazyce latinském

kategorie:

kategorie: A

určená žákům všech typů středních škol s výukou latinského jazyka, kteří absolvovali méně než 2 roky studia latiny

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj - zemské kolo
Logo Pardubického kraje