školní rok: 2018/2019 kód: A 6

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Přípravné semináře pro kat. A před krajskými koly se budou konat dne 1. 11. 2018 v Olomouci v Pevnosti poznání a 2. 11. 2018 v Praze na Přf UK. Další informace včetně přihlašovacího formuláře se objeví v nejbližších dnech na stránkách ChO.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 07.12.2018 20.11.2018 Univerzita Pardubice
Logo Pardubického kraje