školní rok: 2018/2019 kód: A 6

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: C

pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 06.04.2019 25.03.2019 Univerzita Hradec Králové; Katedra chemie Přírodovědecké fakulty UHK, Hradec Králové, Hradecká ul. 1285, nová budova „S“.
Logo Pardubického kraje