školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce španělském

kategorie:

kategorie: II

úroveň B2 - určená žákům všech typů středních škol s více než 3 lety výuky španělštiny, započítává se i výuka na ZŠ

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 28.03.2017 14.03.2017 DDM BETA Pardubice
Logo Pardubického kraje